• ដំណើរការផលិត
  • ដំណើរការផលិត

ដំណើរការផលិត

ខ្ទឹមស (allium sativum l.) ត្រូវបានដាំដុះទូទាំងប្រទេសចិន។

អំពូលស្រស់ត្រូវបានទឹកនាំទៅ - កាត់ចូលទៅក្នុងចំណិត - ស្ងួតហួតហែង។បន្ទាប់​មក​ម្សៅ​ត្រូវ​បាន​សម្អាត និង​កិន​កម្ទេច​ចោល​តាម​តម្រូវការ។

ថ្វីត្បិតតែយើងគ្រាន់តែត្រូវការម្សៅខ្ទឹមខ្ទេចមួយខ្ទាស់ ឬគ្រាប់ខ្ទឹមសខ្សោះជាតិទឹក ឬចំណិតខ្ទឹមសខ្សោះជាតិទឹកពីរបីចំណិតនៅពេលយើងចំអិន ដំណើរការផលិតមិនសាមញ្ញទាល់តែសោះ។

ដំណើរការផលិត